sál Praha A 13.30–15.30

Hlavní blok I – Sekce 1:
Ekonomické dopady na stárnutí obyvatel vlivem demografického vývoje

Hlavní blok II – Sekce 1:
Jsou dnes potřeba ústavy?


Slido ID: #572 539
https://app.sli.do/event/09ezf4ul
sál Praha B+C+D 13.30–16.30

Hlavní blok I - Sekce 2:
Současný stav společnosti – proč se z péče vytratila mezigenerační solidarita.
Jak více propojit sociální a zdravotní péči? Jaká je podpora státu pečujícím osobám?

Hlavní blok II - Sekce 3:
Dobré a špatné příklady z praxe při rušení ústavních služeb a role médií v deinstitucionalizaci

Hlavní blok III – Sekce 2:
Zaměstnanec jako klíčový prvek kvality poskytované podpory


Slido ID: #469 002
https://app.sli.do/event/iefwhmda
sál Belvedere 13.30–16.30

Hlavní blok I - Sekce 3:
Potřebujeme reformu penzí? Co konkrétně se má změnit?

Hlavní blok II – Sekce 2:
Jak zajistit péči pro osoby s poruchou autistického spektra?

Hlavní blok III – Sekce 1:
Péče o děti na zdravotně-sociální pomezí


Slido ID: #914 938
https://app.sli.do/event/nib44bjv


 

SEKRETARIÁT
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Telefon: +420 284 001 444
E-mail: fss2021@guarant.cz